Trening słuchowy

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym (SAPL), wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra prof. Alfred Tomatis.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.
Metoda ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia.
Efekty stosowania metody w przypadku dzieci szkolnych:

  • polepszanie koordynacji ruchowej,
  • polepszanie radzenia sobie z emocjami,
  • polepszanie radzenia sobie ze stresem,
  • zwiększanie koncentracji,
  • lepsze zapamiętywanie,
  • zwiększanie sprawności komunikowania się,
  • lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału.

Opracowano na podstawie materiałów Centrum Audio-Psycho-Fonologii "Espace" w Warszawie.