Logopedia

Zaburzenia w obszarze komunikacji są jednym z trzech obszarów, na podstawie których diagnozowany jest autyzm. Wśród dzieci z autyzmem zdolności mówienia są bardzo zróżnicowane. Podejrzewa się je o brak motywacji do komunikowania, a to brak wiedzy i umiejętności w tym obszarze zaburzają kontakt z innymi osobami. Stąd praca logopedy w szkole dla dzieci z autyzmem jest niezwykłym wyzwaniem i ciągłym poszukiwaniem!
W pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju terapeuta musi szukać rozwiązania wielu problemów, zarówno w zakresie poprawy percepcji słuchowej, jak i wzrokowej. Zmaga się z ograniczeniami wynikającymi z nieprawidłowości w odbiorze bodźców sensorycznych i fiksacji swych podopiecznych. Logopeda pracuje nad poszerzeniem słownictwa biernego, wzbudza zainteresowanie mową czynną.
Główną barierą w porozumiewaniu się osób z autyzmem nie jest brak mowy, ale brak kompetencji językowych w zakresie komunikacji. Tutaj ogromna rola alternatywnych metod komunikacji, w których do porozumiewania wykorzystuje się  m.in. gesty i symbole. Niewerbalne sposoby komunikacji przygotowują drogę rozwoju mowy, a u osób niemówiących zastępują ją. Terapeuta pracuje też nad korygowaniem wad wymowy dzieci z autyzmem.
Z tymi wszystkimi problemami, a nie sposób wymienić wszystkich, logopeda nie jest sam. Współpraca z domem rodzinnym, nauczycielami, terapeutami i personelem szkoły przynosi poprawę w obszarze komunikacji.
Działania logopedy wspierają nowoczesne programy komputerowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale też gry planszowe, glina, kartki papieru, farby i bańki mydlane. Najważniejsze jest tutaj jednak dziecko, u którego brak komunikacji często rodzi frustracje. Głównym mottem pracy logopedy staje się więc poprawa jakości życia!