Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Warszawie

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 to placówka dla dzieci z autyzmem. Ich obecność sprawiła, że nasza Szkoła stała się miejscem wyjątkowym. Dzieci, które się tu uczą zmagają się z wieloma wyzwaniami, a wyzwaniem dla nas stało się stworzenie im miejsca przyjaznego, wielofunkcyjnego, akceptującego każdą indywidualność. Podążając za potrzebami naszych uczniów wyruszyliśmy na poszukiwanie jak najlepszych warunków ich edukacji. Dzięki nim nauczyliśmy się bardziej otwartego, elastycznego podejścia do kształcenia, do przestrzeni, a także do drugiego człowieka. Nieprzerwanie dokładamy starań, by nasza Szkoła była miejscem, gdzie Dzieci mogą czuć się rozumiane i bezpieczne.

Nie słychać tu dzwonka goniącego nas na lekcje. Na drzwiach klas i gabinetów specjalne oznaczenia przypominają nam gdzie jesteśmy i co będziemy teraz robić. Pastelowa, stonowana kolorystyka nie odciąga naszej uwagi od bieżących zadań. W każdej klasie uczy się maksymalnie 4 uczniów. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera asystent nauczyciela. Dla nas nauka to nie tylko lekcje w klasie. To także zajęcia rewalidacyjne z logopedą, muzykoterapeutą, terapeutami SI i gimnastyki korekcyjnej, przygotowywanie posiłków w kuchni dydaktycznej, twórcze wyzwania w pracowni ceramicznej, doglądanie szkolnego ogródka i po prostu bycie razem podczas wielu szkolnych uroczystości i wycieczek. 

Nasza misja to:

  • Przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie z uwzględnieniem ich możliwości.
  • Rozwijanie mocnych stron uczniów – talentów, zdolności, zainteresowań.
  • Zapewnienie uczniom kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego oraz opieki specjalistycznej.
  • Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez współpracę z rodzinami uczniów i środowiskiem lokalnym.
  • Objęcie opieką edukacyjno-terapeutyczną dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym.
  • Popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu.


W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 mieszczącej się przy ul. Tarchomińskiej 4 wchodzą:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  • Szkoła Podstawowa nr 6
  • Punkt konsultacyjny