Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

realizowane w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6:

 

 •  Realizowanie indywidualnych sesji edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów.
 •  Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uczniów.
 •  Prowadzenie sesji treningu słuchowego A. Tomatisa.
 •  Usprawnianie rozwoju psychoruchowego dzieci Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 •  Zajęcia grupowe dla uczniów korzystających z AAC – „Gadułka”.
 •  Spotkania Klubu Rodziców Aktywnych i Poszukujących.
 •  Warsztaty dla rodziców.
 •  Konsultacje dla rodziców uczniów oraz dzieci objętych Programem Wczesnego  Wspomagania Rozwoju (indywidualne, rodzinne).
 •  Formułowanie zaleceń do realizowania w domu.
 •  Realizowanie Programu Edukacji Seksualnej „Witaj na świecie”.
 •  Realizowanie wizyt domowych.
 •  Organizowanie pomocy stypendialnej.
 •  Umieszczanie na Tablicy dla Rodziców (parter) doniesień z badań, materiałów informacyjnych, artykułów dot. problemów edukacji, terapii, zdrowia.

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich potrzeb     

w zakresie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 oraz pomysłów, sugestii nt. w/w oferty.

 

Godziny pracy psychologów i pedagogów szkolnych

w roku szkolnym 2017/2018:

 

 

Ewa Warszewska

 

Pon

 

 

Wt

10.00 - 12.00

 

Śr

14.00 - 16.00

 

Czw

10.00 -12.00

 

Pt

 

 

 

 

Aleksandra Borkowska

  Damian             Berent

Pon

8.00 - 14.00

 -

Wt

8.00 - 14.00

 8.00 - 14.30

Śr

9.00 - 16.30

 8.00 - 16.30

Czw

-

 8.00 - 15.00

Pt

8.00 -13.30

9.30 - 13.30

 

Serdecznie zapraszamy!