Kogo uczymy

"Dziecko z autyzmem nie jest niewidome, ale często zachowuje się jakby nie widziało. Nie jest głuche, ale często zachowuje się tak, jakby nie słyszało. Izoluje się, ponieważ nie potrafi uporządkować otaczającego go świata. Świata, który odbiera jako coś niezrozumiałego i wzbudzającego lęk. Autyzm jest uszkodzeniem systemu, który porządkuje otrzymane od zmysłów informacje, co sprawia, ze dziecko zbyt silnie reaguje na niektóre bodźce..."

W ten bardzo obrazowy sposób O. Bogdashina określa sposób zachowania się dziecka z autyzmem.

Aby dziecko mogło uczęszczać do naszej szkoły powinno posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje dla naszej szkoły Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 przy ul. Mińskej specjalizująca się w wydawaniu orzeczeń dla dzieci z autyzmem lub inna uprawniona placówka. Dla każdego ucznia piszemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.